سفیدی دندان ها تاثیر مثبتی روی چهره افراد میگذارد و باعث جوان نشان داده شدن انها می گردد. ، زیرا افراد معتقد هستند که داشتن دندانهایی درخشان و زیبا در چهره فرد تاثر زیادی داشته و در برقراری ارتباط با افراد تاثیر مثبتی دارد . برایاینکه بیمار صلاحیت انجام اصلاح طرح لبخند را دارا شود باید از سلامت دهانی خوبی برخوردار باشد و نباید هیچگونه پوسیدگی و بیماری لثه در دهان فرد وجود داشتهباشد. پزشک متخصص لبخند و صورت هر فرد را انالیز میکند و بعد از بررسی رابطه بین لبها ، لثه ها و دندان ها بهترین برنامه ریزی برای درمان زیبایی فرد صورت میگیرد.

سیستم DSD یا طراحی دیجیتال لبخند یک سیستم کاملاً منحصر بفرد میباشد کهبرای اولین بار طراحی لبخند بیمار بصورت دیجیتالی و توسط کامپیوتر انجام میگیرد. اصلاح اشکالاتی مثل چرخش دندانها نامنظمی دندانها بستن فواصل بين دندانی در طراحی لبخند زیبا جای میگیرد. اصلاح طرح لبخند یا طراحی لبخند مجموعهای از درمانهای زیبایی استکه درنهایت به ایجاد لبخندی زیبا منجر میشود. برای درمانهای زیبایی دندانپزشکی معمولا از بیهوشی استفاده نمیشود بلکه بی حسی موضعی، آرام بخش خوراکی یا تزریقی یا تنفسی به بیمار داده میشود. انجام میپذیرد. استفاده از نرم افزار پیشرفته GPS و قابلیت منحصر بفرد آندر آنالیز زیبایی صورت و دندان ، این امکان رابهما میدهد کهبه سادگی و با دقت بالا پارامترهای مورد نظررا بررسی و دستورات لابراتوری و کلینیکی را صادر نماییم.

مسلما لابراتوار دندانپزشکی هزینههایی را برای طراحی و ساخت الگوهای موقتی از دندانهای شما از دندانپزشک دریافت خواهد کرد. منطقی است که همه ما خواهان لبخندی دلنشین با دندانهای سفید و مرتب بی عیب و نقص هستیم به ناچار با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و همچنین افزایش انواع روش ها و درمان های زیبایی دندانپزشکی در سال های اخیر این مهم بی تاثیر نبوده است. از مزیت های بزرگ این روش نیاز نبودن به تجهیزات ویژه پزشکی است . اگرچه در هرزمان که نیاز باشد، دندانپزشک شما را راهنمایی کرده و توصیه های مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهد گذاشت، اما در مورد طرح نهایی، نتیجه به سلیقه ی شما انجام می شود.

فرآیند اصلاح طرح لبخند یا طراحی لبخند لثه های ناصاف و بدشکل را اصلاح و مشکلات دیگر دندان طراحی لبخند دیجیتالی چیست را برطرف مینماید. مفهوم 4 بعدی. افزودن حرکت به فرآیند طراحی لبخند. افزایش اعتماد به نفس. از آنجا که این بیماران به صورت کامل از آنچه در طول درمان اتفاق خواهد افتاد باخبرند، می توانند در رابطه با ظاهر خود نیز نظراتی را ارائه کنند و در صورتی که امکامپذیر باشد، دندانپزشک می تواند تغییرات را مطابق با سلیقه بیمار اعمال کند. قبلاز هرگونه عملیات دندانپزشکی میتوان نتیجه درمان را بهفرد نشان داد و همچنین شما میتوانید باتوجه بهسلیقه شخصی خود و یا عکس و خاطرات گذشته در مورد طراحی لبخند خود اظهار نظر نمایید.

ایندکسر