به یاد داشته باشید استنشاق فرمیک اسید سبب خوردگی و تحریک سیستم تنفسی بدن آدمی می شود! تنفس بخار اسید فرمیک یا این که به عبارتی جوهر مورچه موجب تحریک و سوزش دستگاه نفسی آدمی می شود. اسید فرمیک (CHOOH) : اصلی نام های متانوئیک اسید، فرمیلیک اسید، جوهر مورچه و یا هیدروژن کربوکسیلیک اسید شناخته می شود. علاوه بر این، جوهر مورچه در آب و الکل نیز حل می شود. در جواب می بایست گفت اسید فرمیک اکثر به تیتر ماده ی نگهدارنده و دوری کننده از فاسد شدن و نوعی ماده ی آنتی باکتریال در غذای زمستانی دام ها در مجتمع های بزرگ دامداری به کار گیری می شود؛ در تفسیر واضح خیس می اقتدار گفت پاشیدن مقداری اسید فرمیک بر بر روی علف تازه خشک شده، از بروز فساد و پوسیدگی در آن جلوگیری می نماید و مواد مغذی آن را تا حد بالا و قابل توجهی نگهداری می کند. در خصوص پایداری هوازی میتوان به همین نکته اشاره کرد که برخلاف سیلاژ ذرت از تغییرات دمای توده سیلاژ نمیتوان در جهت تعیین پایداری هوازی سیلاژ یونجه به کار گیری کرد اما اصلی اعتنا به pH سیلاژها در زمانهای آنکوباسیون میتوان نتیجهگیری کرد که اگر چه به کار گیری از اسید فرمیک به تنهایی و یا به یار اسید سولفوریک سبب مراقبت pH سیلاژها صرفا تا 48 ساعت شد، حیاتی وجود این دادههای نیتروژن آمونیاکی نشان میدهد که به کار گیری از اسید مانع عمل باکتریایی و در سرانجام عدم تغییر‌و تحول آمونیاک از 48 تا 168 ساعت فرمیک اسید چیه میشود. سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا میزان مجاز برای بخار اسید فرمیک را در هوای محفظه کار، ۵ppm اعلام کرده است. کمتر کاتالیزوری CO2 به اسید فرمیک و مشتقات آن در سال های اخیر به شدت آیتم تحلیل قرار گرفته هست . بسته بندی و توزیع اسید فرمیک عمده در گالن های 20 لیتری و فروش اسید فرمیک آزمایشگاهی در گالن های دو و نیم لیتری انجام می شود که دسته بسته بندی و بعد ها فروش آن در قیمت آن تاثیرگذار است. همین ماده شیمیایی یا همان اسید متانوئیک به طور سیستماتیک ، ساده ترین اسید کربوکسیلیک است و فرمول شیمیایی آن HCOOH است. اسید فرمیک در وضعیت مایع و جامد، شامل شبکه ای نامحدود از مولکول هایی میباشد که اهمیت لینک هیدروژنی به یکدیگر متصل هستند. این ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی واقعه می افتد ، به ویژه در بعضی از مورچه ها . البته سنتز شیمیایی آن اولین بار بوسیله شیمیدان فرانسوی “ژوزف گیلوساک” از اسید هیدروسیانیک انجام شد. سازمان طعام و داروی آمریکا مقدار مجاز ، بخار اسید فرمیک در هوای گوشه و کنار فعالیت را 5ppm اعلام کرده است.

ایندکسر