شما دست ناچیز به اندازه ای که توی کلاس می باشید می بایست مطالعه کنید. قسمت اعظمی از این اشتباهات ناشی از استرس، فشار بی اندازه ، عدم اگاهی نسبت به مسایل کنکور، نداشتن راهنما، کمبود مشاوره کنکور وکالت وقت و … است. گام نخست براي از بین بردن این آفات شناخت انهاست. اگه ميزان مطالعه تان ناچیز تر از ساعت های حضور در کلاس است باید تغيير راه و روش بدید. حساس توجه به این‌که ضریب دروس به چه صورت است، باید به جهت موفقیت یک برنامه ریزی مطلوب در کنکور تجربی را انجام دهید. روزگار بندی را صرفا و صرفا خودتان میتوانید انجام دهید چون از آنجا که توان داوطلبان گوناگون هست هیچ مشاوری اقتدار برنامه ریزی دارای این حد از دقت را ندارند و خویش شما می بایست مشخص نمایید جه مقدار از کدام درس را به چه نحوی مطالعه کنید. اگرچه اضطراری می باشد ساعت ها مطالعه به جهت کنکور عدد بالایی باشد و مسلما هر چه عمده مطالعه کنید احتمال کسب مرتبه خوب بخش اعظم خواهد شد، ولی داشتن انگیزه کافی و ساعت مطالعه بالا به تنهایی تضمین کننده موفقیت در کنکور نیست. ممکن است در یک سری روز اولیه بتوانید همین تعداد ساعت را محقق نمایید البته احتمال داشتن استمرار به جهت حدود یک سال تقریباً غیرممکن خواهد بود. و صرفا واقعه ای که افتاده یکسری روز رو مشاور کنکور قلم چی از دست دادید! جذاب اینجاست که یک سری روز پس از این تفکر، کیفر وجدان خواهید گرفت و مجدد تصمیم می گیرید این امسال بترکانید. پس از هرمرحله آزمون به بررسی جواب پرسش ها درست و نادرست خویش بپردازید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نمایید تا در برنامه ریزی خودتان بتوانید به جهت تقویت نقاط ضعف خود زمان بیشتری بگذارید و به جهت در احاطه ماندن در نقاط قوتان نیز برنامه ای معلوم کنید. بدون شک وتردید بهترین گروه مشاوره کنکور گروهی میباشد که در کنار میزان مرغوب بودن بالای خدمات مشاوره و برنامه ریزی کنکور، جلب رضایت علم آموزان و داوطلبان را هم در حق تقدم قرار دیتا و حالت گارانتی قابل قبولی داشته باشد. اگر مرور وقتتان رو بسیار می گیرد، به مضمون‌ این هست که شما ان مطلب رو عالی یاد نگرفتید. در ادامه مطلب به شش آیتم از کلیدی ترين آفت های زمانه کنکور اشاره کردیم و استراتژی برطرف کردن هر کدام را نیز برایتان نوشتیم. همین کلاس ها شامل کلاسهاي مدرسه نیز میشود. در ارتفاع هفته هر وقت تحریک شدید که درس را کنار بگذارید، به این فکر کنید که بجاي درحال حاضر میتوانید بعدا در حین مشخص و معلوم شده حیاتی فکر ریلکس تفریح و سرگرمی کنید.

ایندکسر